قدیمی ترین موسسه ثبت شده در کانون وکلای دادگستری

ما با تشکیل این موسسه انجام بھترین کار برای موکلانی چون شما را دنبال میکنیم.از اولین تماس با ما تا پایان موضوع مربوط به شما، تیمی را در کنار خود خواھید داشت که ھدفش برآوردن انتظارات، خواسته ھا و نیازھای شما به بھترین شکل و در کوتاه ترین زمان می باشد.

درباره موسسه دادآفرینان جاوید

موسسه حقوقی دادآفرینان جاوید در سال 89 با رویکرد ارتقاء سطح کیفی و گسترده نمودن خدمات حقوقی و با تجربه حاصل از گروه حقوقی که پیش از آن شکل گرفته بود، تاسیس شد. سنگ بنای موسسه دادآفرینان جاوید بر موفقیتهای متعدد و تجربیات ارزنده وکلایی متعهد گذاشته شده است.

ما با تشکیل این موسسه انجام بهترین کار برای موکلانی چون شما را دنبال میکنیم.از اولین تماس با ما تا پایان موضوع مربوط به شما، تیمی را در کنار خود خواهید داشت که هدفش برآوردن انتظارات، خواسته ها و نیازهای شما به بهترین شکل و در کوتاه ترین زمان می باشد.

هدف ما

ما آمده ایم تا مشکلات و موانع حقوقی متعددی که در مسیر تجارتتان با آنھا مواجه می شوید را از یک مشکل به یک فرصت تبدیل کنیم و با ارایه راه حل ھای مناسب و به موقع اھداف تجارتتان را محقق کنیم.

ماموریت ما

ما درکنار شما ھستیم تا با کمترین ھزینه و بیشترین فایده، خلاء حقوقی ای که در تجارتتان وجود دارد را پوشش دھیم و با شکل گیری یک رابطه بلند مدت نه صرفا به عنوان یک وکیل بلکه به عنوان بخش حقوقی تجارت شما در جھت تحقق اھداف شما قدم برداریم.

اعتماد آفرینی
100%
ارائه بهترین راهکار
85%
تجربه و تخصص
75%
سهولت انجام کار
85%

با موسسین دادآفرینان جاوید آشنا شوید

سنگ بنای موسسه دادآفرینان جاوید بر موفقیت ھای متعدد و تجربیات ارزنده وکلایی متعھد گذاشته شده است